ONDERHOUD KLIMGEBIEDEN

Onderhoud is nodig
Om klimgebieden toegankelijk te maken huren de twee Belgische federaties, de Klim- en Bergsport Federatie (KBF) en de Club Alpin Belge (CAB), rotsmassieven van grondeigenaren. Daarnaast zijn zij zelf eigenaar van een aantal klimgebieden. Hun streven is om zoveel mogelijk klimmers van het klimmen te laten genieten, maar op een gecontroleerde manier. Omdat pacht en onderhoud veel geld kosten, laten zij in de eerste plaats de eigen leden toe om van de klimmogelijkheden gebruik te maken.

Sinds 1991 heeft de NKBV voor haar leden daarom een zogeheten klimregeling met KBF en CAB afgesloten. NKBV-leden die de een klimjaarkaart hebben, verkrijgen daarmee toegang tot de massieven die onder de klimregeling vallen. Je draagt op die manier bij aan de pacht en het onderhoud aan die massieven. In principe heeft de NKBV het onderhoud daarmee uitbesteed aan de Belgische clubs. Jaarlijks draag de NKBV zo'n 85.000 euro bij.

Jaarlijks wordt er in de klimgebieden door medewerkers en vrijwilligers van de 3 samenwerkende verenigingen veel onderhoud verricht. Zo wordt er losse rots verwijdert, de vegetatie in toom gehouden, nieuwe paden aangelegd, herbehaakt en worden landschapselementen met bijzondere natuurwaarden extra onderhouden of juist ontzien. 

Onderhoud vindt het meest in najaar en winter plaats, wanneer de klimgebieden rustig zijn en vogels niet verstoord worden.Meehelpen?
Al dit onderhoud staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Nederlandse regio's, verenigingen en individuen kunnen hieraan een steentje bijdragen. Je bijdrage wordt heel erg gewaardeerd! 

Een klusdag, kuisdag op z'n Vlaams, houdt normaal gesproken in dat je er één dag van een weekend wordt gewerkt. De andere dag kun je zelf ergens gaan klimmen. Als je mee wilt helpen moet je tegen viezigheid kunnen, ouder dan 18 zijn en een bergsportverzekering hebben.

Het is voor de organisatie handig om met een klein groepje klimmers (2 à 4) af te spreken om te komen helpen. Geef bij je aanmelding ook aan wat voor extra competenties de deelnemers hebben. Zo is het handig om te weten dat iemand geschoold is in werker op hoogte of een expert is met de kettingzaag.  

Als je mee wilt helpen aan het onderhoud van een Belgisch klimgebied dan kun je het best zelf contact opnemen met de betreffende Belgische organisatie. Je kan eventueel ook de NKBV benaderen (sport@nkbv.nl o.v.v. onderhoud klimgebieden). 

Onderhoudsdagen CAB najaar 2017
De data van de weekenden in najaar 2017 staan online: http://www.clubalpin.be/node/732

 • Dimanche 22 octobre à Dave
 • Dimanche 12 novembre à Dave
 • Samedi 25 novembre à Freyr
 • Dimanche 3 décembre à Chaleux
 • Samedi 9 décembre à Dave
Neem contact op met Joe Dewez rochers@clubalpin.be (kan ook in het Nederlands) als je mee wilt helpen. 

Inrichting Sy winter 2017/2018 CAB
De data voor het opnieuw beklimbaar maken van Sy zijn:
 • Zondag 19 november
 • Zondag 3 december
 • Zondag 17 december
 • Zondag 4 februari
 • Zaterdag 3 maart
 • Zondag 18 maart
Neem contact op met Joe Dewez rochers@clubalpin.be (kan ook in het Nederlands) als je mee wilt helpen. 

LET OP! Dit is een oproep om vrijwilligers. Het is nog niet mogelijk te klimmen op de bovenstroomse rotsen van Sy.

Onderhoudsdagen KBF 2017/2018
Heb je een passie voor rotsklimmen en wil je jouw steentje bijdragen op de Belgische rotsmassieven? Dat kan. De enthousiaste vrijwilligers van het Belgian Rebolting Team (BRT) staan klaar om je wegwijs te maken in de wereld van het rotswerk: we snoeien de kalkweides, kuisen de rotswanden op en leren meer over een ecologisch rotsbeleid. Daarnaast geeft het BRT ook een demonstratie equiperen.

Wat biedt de KBF?

Het nodige werkmateriaal. Een enthousiast team van ervaren vrijwilligers die je de kneepjes van het vak tonen. Een “warme verrassing”!

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent bereid om flink de handen uit de mouwen te steken.
 • Je voorziet aangepaste kledij, werkhandschoenen, een klimhelm en de nodige uitrusting om te rotsklimmen. 
 • Je voorziet een persoonlijke lunch en drank.

Praktisch
De data waarop door KBF onderhoud wordt verricht staan online.

Meld je aan bij rotsklimmen@kbfvzw.be. Vermeld ook je naam, e-mailadres, telefoonnummer en dat je NKBV-lid bent. Je ontvangt tijdig alle extra informatie.

Officiële opening 
In de nieuw te ontwikkelen klimgebieden mag pas geklommen worden na de officiële opening van het gebied. Tot die tijd is het strikt verboden zelfstandig te klimmen. Zodra een nieuw klimgebied toegankelijk is zal dit via de website van de NKBV bekend worden gemaakt. 

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?