KLIMGEBIEDEN IN DE BUURT

  • Klimgebied

Rotsklimmen nabij Nederland
Zodra je de grens over gaat vind je de eerste rotsen. Om te klimmen moet je iets verder doorrijden. Toch zijn, afhankelijk van waar je in Nederland woont, de klimgebieden in België, Luxemburg, Noordwest Duitsland en het bouldergebied van Fontainebleau in een dag of een weekend bereikbaar. De belangrijkste gebieden die op maximaal 5 uur rijden van Utrecht liggen vind je in de bovenstaande kaart. 

Toegang en gedrag
Klimgebieden liggen meestal in kwestbare natuur. Nagenoeg alle klimgebieden kennen ook conflicten tussen gebruikersgroepen. De klimsport trekt hierbij vaak aan het kortste eind. Om de toegang tot de rotsen niet in gevaar te brengen is het belangrijk dat de klimmers zich voorbeeldig gedragen. Doe niets wat je thuis ook niet zou doen, parkeer netjes, ga alleen over de aangegeven teogangspaden en neem maatregelen voor natuurbescherming en sluitingen voor vogelbroed in acht.

Natuur
In het volle (noordwest)Europa is ruimte een schaars goed. Op rotsen groeit ook vaak beschermde vegetatie en er broeden (beschermde!) roofvogels. Het zorgt er allemaal voor dat heel veel klimgebieden specifieke regels kennen. Sommige klimassieven zijn bijvoorbeeld het voorjaar gesloten i.v.m. (mogelijke) vogelbroed, andere kennen juist specifieke toegangsregels in het jachtseizoen. De eigendomsverhouding speelt ook een rol - sommige gebieden zijn publiek eigendom en vrij toegankelijk, en andere liggen op priveterrein en klimmen wordt oogluikend toegestaan, of is juist verboden.

Overlast
Fout parkerende, afval achterlatende en schreeuwende klimmers kunnen er voor zorgen dat eigenaren of locale overheden een klimgebied sluiten. Geef ze eens ongelijk... Het is daarom altijd aan te raden om op het klimgidsje van het gebied te kopen. Je vindt er de toegangssituatie van het klimgebied en hoe je je er behoort te gedragen. Check ook altijd op internet de (nog) actuele(re) situatie.


België
In België geldt een specifieke klimregeling. De grootste Belgische klimgebieden liggen op prive-terrein en er moet huur/pacht betaald worden door de Belgische klimverenigingen om ze toegankelijk te maken. De NKBV heeft voor Nederlanders met de beide Belgische verenigingen/bonden een overeenkomst afgesloten. De klimjaarkaart is een specifieke regeling die alleen voor Nederlanders die NKBV lid zijn geldt. In een notendop: wil je klimmen in België? Wordt NKBV-lid, koop een klimjaarkaart en je draagt bij aan pacht en onderhoud van de klimgebieden.

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?