INHOUD SPORTKLIMCURSUSSEN

Sportklimmen is leuk en uitdagend! Wil je op een veilige manier leren klimmen en zekeren dan raadt de NKBV aan om een cursus te volgen. Met de klimcursussen van de NKBV leg je de basis om veilig te klimmen. Na het succesvol afleggen van een klimvaardigheidstoets aan het eind van de cursus krijg je het NKBV klimvaardigheidsbewijs. Met dit klimvaardigheidsbewijs kun je aantonen dat je een kwalitatief goede cursus hebt doorlopen bij een door de NKBV erkende instructeur.

INDOOR EN OUTDOOR

De NKBV heeft verschillende klimcursussen met elk een eigen klimvaardigheidsbewijs. Er zijn twee indoorklimcursussen; indoor toprope en indoor voorklimmen. De Outdoor klimcursussen starten met een basiscursus single pitch. Je kan aansluitend de aanvullende cursussen multi-pitch en trad volgen. 
  1. Indoor Toprope
  2. Indoor Voorklimmen
  3. Outdoor Voorklimmen (single pitch sportklimmen)
    • Multi-pitch sportklimmen (aanvullend op single pitch sportklimmen)
    • Trad klimmen (aanvullend op single pitch sportklimmen)

Download 'Schema competenties klimcursussen NKBV'

Klimcursus Indoor Toprope

Scope: De cursus Indoor Toprope brengt de basisbeginselen van het Indoor Sportklimmen bij. De cursist is na afloop van de cursus en het examen in staat om veilig en zelfstandig toprope te klimmen. De cursist is op de hoogte van potentiële gevaren en kan deze herkennen en vermijden. De cursist ontvangt na een eindtoets het Klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope. De eindtoets is een momentopname.

Ingangseis: De cursus staat open voor iedereen. Ervaring met indoor klimmen is niet vereist.

CursusduurHet klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope wordt verstrekt na een cursus van minimaal 3 lessen en een minimum van 8 contactuur.

Examen:Het examen wordt afgenomen door een erkend kliminstructeur. Bij het examen moet de cursist laten zien alle competenties zelfstandig te beheersen.*

LeeftijdsgrenzenDe minimale leeftijd voor afgifte van het Klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope is 8 jaar. Er geldt opzichtplicht door volwassenen tot 14 jaar. Niet de leeftijd, maar het kunnen van het kind is bepalend.

Klimcursus Indoor Voorklimmen

Scope: De cursus Indoor Voorklimmen brengt de basisbeginselen van het Indoor Voorklimmen bij. De cursist is na afloop van de cursus in staat om veilig en zelfstandig voor te klimmen en een voorklimmer te zekeren. De cursist is op de hoogte van potentiële gevaren en kan deze herkennen en vermijden. De cursist ontvangt na een eindtoets het Klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen. De eindtoets is een momentopname.

Ingangseis: In het bezit van het klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope of in het bezit van vergelijkbare ervaring.  Cursist moet in staat zijn de oefenroutes soepel te klimmen.

CursusduurHet klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen wordt verstrekt na een cursus van minimaal 3 lessen en een minimum van 8 contacturen.

Examen:Het examen wordt afgenomen door een erkend kliminstructeur. Bij het examen moet de cursist laten zien alle competenties zelfstandig te beheersen.

LeeftijdsgrenzenDe minimale leeftijd voor afgifte van het Klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen is 12 jaar. Er geldt opzichtplicht door volwassenen tot 16 jaar.

Niet de leeftijd, maar het kunnen van het kind is bepalend. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen, mits voldoende kundig, probleemloos een voorklimcursus volgen. Ze krijgen pas met 12 jaar een Klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen.

Outdoor Voorklimmen

Wie buiten in de rots wil leren sportklimmen kan eerst een basiscursus 'single pitch' volgen. Als je daarna meer wilt leren dan zijn er twee aanvullende modules. Eén module voor multi-pitch sportklimmen en één module voor het klimmen met eigen zekeringen, het zogenaamde 'Trad’ (traditioneel) klimmen.  

Outdoor Voorklimmen - Single Pitch

Scope: De cursus Outdoor Voorklimmen Single Pitch brengt mensen de beginselen bij van het sportklimmen in de rots. Routes die niet vanaf de grond kunnen worden gezekerd (multi-pitch), en/of routes die met behulp van mobiele zekeringen gezekerd moeten worden (trad klimmen) vallen buiten de scope van deze deze cursus. Onderdeel van de cursus zijn gedrag in de natuur, kennis over behaking, veilig zekeren, ombouwen van de route en abseilen. De cursus leidt op tot zelfstandige klimmer.

De cursist kan na de cursus zelfstandig single pitch sportklimroutes in de rots klimmen. De cursist is na afloop van de cursus op de hoogte van veelvoorkomende ongevalsoorzaken en kan potentieel gevaarlijke situaties herkennen en vermijden. De cursist ontvangt na een positief verlopen eindtoets het Klimvaardigheidsbewijs Outdoor Voorklimmen – Single Pitch. De eindtoets is een momentopname.

Ingangseis: In het bezit van het klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen (IV) of in het bezit van vergelijkbare ervaring. Competenties die behandeld zijn bij het Indoor Toprope klimmen en het Indoor Voorklimmen worden bekend verondersteld.

Cursusomgeving: Klimgebieden met volledig behaakte sportklimroutes. Er wordt vanaf de grond gezekerd en routes zijn ingericht voor ombouwen en laten zakken. Een deel van de cursus kan op daar voor geschikte indoor/outdoor klimwanden worden gegeven.

Cursusduur: Niet van toepassing, want competentiegericht.

Leeftijdsgrenzen: In principe vanaf 14 jaar. Niet de leeftijd, maar het kunnen is bepalend.

Outdoor voorklimmen – Multi-pitch

Scope: De cursusmodule Outdoor Voorklimmen Multi-pitch brengt mensen de beginselen bij van het klimmen van geheel behaakte multi-pitch rotsroutes. Aan bod komen onder meer voorbereiding, behaking, tactiek en effectief touwmanagement, standplaatsbouw, zekeren op de standplaats, route zoeken, interpreteren van de topo, abseilen, terugtrekking/redding uit de route.

De haakafstanden in de routes die binnen de scope van deze cursus vallen kunnen groter zijn dan die van gemiddelde sportklimroutes. Hiermee ook het engagement. Er is geen maximale lengte van de routes gedefinieerd. De cursus multi-pitch omvat geen klimmen met behulp van mobiele zekeringen (trad klimmen) of  artificieel klimmen. Alpien terrein bij aanloop of afdaling valt eveneens buiten de scope van de cursus.

De cursist kan na de cursus veilig zelfstandig multi-pitch sportklimroutes klimmen. De cursist is na afloop van de cursus op de hoogte van veel voorkomende ongevalsoorzaken en kan potentieel gevaarlijke situaties herkennen en vermijden. De cursist ontvangt na een positief verlopen eindtoets de aantekening Outdoor Voorklimmen – Multi-pitch. De eindtoets is een momentopname.

Ingangseis: In het bezit van het klimvaardigheidsbewijs Outdoor Voorklimmen Single Pitch of in het bezit van vergelijkbare ervaring. Competenties zoals behandeld bij de cursus Outdoor Voorklimmen Single Pitch en de Indoor cursussen worden bekend verondersteld.

Cursusomgeving: Sportklimgebieden met volledig behaakte multi-pitch routes die kunnen worden afgedaald over ingerichte abseilpistes of via omlopen over een wandelpad.

Cursusduur: Niet vast omschreven, want competentiegericht.

Leeftijdsgrenzen: In principe vanaf 14 jaar. Niet de leeftijd, maar het kunnen is bepalend.

Outdoor voorklimmen – Trad

Scope: De cursusmodule Outdoor Voorklimmen Trad brengt mensen de beginselen bij van het klimmen van single pitch routes op mobiele zekeringen. Aan bod komen onder meer voorbereiding, soorten mobiele zekeringen en hun plaatsingsmogelijkheden, standplaatsbouw met mobiele zekeringen, route zoeken, lezen topo, het plaatsen van zekeringen ten opzichte van elkaar, de tactiek van het klimmen van een route.

De cursist kan na de cursus veilig zelfstandig volledig onbehaakte single pitch routes klimmen. De cursist is na afloop van de cursus op de hoogte van veel voorkomende ongevalsoorzaken en kan potentieel gevaarlijke situaties herkennen en vermijden. De cursist ontvangt na een positief verlopen eindtoets de aantekening Outdoor Voorklimmen – Trad. De eindtoets is een momentopname.

Ingangseis: In het bezit van het klimvaardigheidsbewijs Outdoor Voorklimmen Single Pitch of in het bezit van vergelijkbare ervaring.

Cursusomgeving: Klimgebieden met volledig onbehaakte routes die vanaf de grond kunnen worden gezekerd.over ingerichte abseilpistes of via omlopen over een wandelpad.

Cursusduur: Niet vast omschreven, want competentiegericht.

Leeftijdsgrenzen: In principe vanaf 14 jaar. Niet de leeftijd, maar het kunnen is bepalend.

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?