SPORTKLIMCURSUSSEN EN KLIMVAARDIGHEIDSBEWIJS

Sportklimmen is leuk en uitdagend! Wil je op een veilige manier leren klimmen en zekeren dan raadt de NKBV aan om een cursus te volgen. Met de klimcursussen van de NKBV leg je de basis om veilig te klimmen. Na het succesvol afleggen van een klimvaardigheidstoets aan het eind van de cursus krijg je het NKBV klimvaardigheidsbewijs. Met het klimvaardigheidsbewijs kun je aantonen dat je een kwalitatief goede cursus hebt doorlopen bij een door de NKBV erkende sportkliminstructeur.

Indoor en Outdoor

De NKBV heeft een systeem van klimcursussen voor het indoor en outdoor klimmen ontwikkeld met voor elke cursus een klimvaardigheidsbewijs. Dit systeem is in samenwerking met de Vlaamse Klim- en Bergsport Federatie (KBF) opgezet. 

De beginnede klimmer kan starten met twee indoor klimcursussen; indoor toprope (de basis-cursus) en indoor voorklimmen. Wanneer je op de echte rots wilt leren klimmen dan kun je starten met de basiscursus Outdoor Voorklimmen single pitch. Tot slot zijn er twee aanvullende cursussen; multi-pitch en trad. 
  1. Indoor Toprope
  2. Indoor Voorklimmen
  3. Outdoor Voorklimmen (single pitch sportklimmen)
    • Multi-pitch sportklimmen (aanvullend op single pitch sportklimmen)

    • Trad klimmen (aanvullend op single pitch sportklimmen)

De structuur van de cursussen is zo dat in de elkaar opvolgende cursussen telkens nieuwe competenties aan bod komen. Competenties die bij een eerdere cursus aan bod zijn geweest worden bij een volgende cursus als bekend verondersteld. 

De modulaire opbouw van de Outdoor cursussen maakt het mogelijk dat cursussen ook gecombineerd aangeboden kunnen worden. Zo is het bijvoorbeeld als aanbieder van een cursus single pitch met multi-pitch te combineren. 

Lees meer over de inhoud, scope, leeftijdsgrenzen en te behandelen competenties van de NKBV klimcursussen

Waar kan ik een sportklimcursus volgen?

In Nederland kun je op veel plekken een klimcursus volgen die wordt afgesloten met een klimvaardigheidsbewijs. Dit kan ondermeer bij de bij de NKBV aangesloten verenigingen en regio's. Daarnaast worden in veel klimhallen cursussen met dezelfde inhoud als de NKBV cursussen gegeven. Al deze cursussen worden afgesloten met een klimvaardigheidsbewijs. Je kunt daarnaast terecht bij studenten klimclubs, diverse outdoor bedrijven en bij bepaalde onderwijsinstellingen. Hier vind je een overzicht van de aanbieders van sportklimcursussen.Verplicht of niet?
Voordat je in een Nederlandse klimhal zelfstandig kunt gaan klimmen moet je een beginnerscursus volgen. Ervaren zelfstandige klimmers die een voor hen nieuwe hal bezoeken zullen door die klimhal naar hun ervaring worden gevraagd voor ze zelfstandig mogen klimmen. De meeste Nederlandse klimhallen verlangen daarom dat je een bewijs kunt overleggen dat je minimaal een beginnerscursus hebt gevolgd. Met het klimvaardigsheidsbewijs van de NKBV kun op eenvoudige wijze aantonen dat je een kwalitatief goede cursus gevolgd hebt. In België is het zelfs wettelijk verplicht dat klimhallen nieuwe klanten om hun KBF klimvaardigheidsbewijs vragen. 

Je krijgt echter niet in iedere klimhal na het volgen van een cursus het officiële NKBV klimvaardigheidsbewijs. Er zijn namelijk diverse klimhal-specifieke 'klimvaardigheidsbewijzen' en een door de Branchevereniging Klimsport opgezette cursusstructuur met bijbehorende 'klimvaardigheidsbewijzen'. 

 

Klimvaardigheidsbewijs aanvragen voor ervaren klimmers
Ervaren klimmers die nog geen klimvaardigheisbewijs hebben kunnen, zonder opnieuw een beginnerscursus te hoeven volgen, in aanmerking komen voor een officieel NKBV klimwaardigheidsbewijs. Er zijn meerdere opties:

1) Vraag zelf aan een NKBV sportkliminstructeur om te beoordelen wat jouw niveau is en voor welk klimvaardigheidsbewijs je in aanmerking komt. De NKBV sportkliminstructeur kan vervolgens bij de NKBV (via MijnNKBV) een klimvaardigheidsbewijs voor jou aanvragen. De kosten die de NKBV in rekening brengt voor een op een dergelijke manier aangevraagd klimvaardigheidsbewijs bedragen € 2,50. 

2) Beschik je over een buitenlands klimvaardigheidsbewijs en wil je dat omzetten naar een Nederlands Klimvaardigheidsbewijs? Stuur een mail met foto van je buitenlandse klimvaardigheidsbewijs en een korte omschrijving van de cursusinhoud naar opleidingen@nkbv.nl. Na een beoordeling van je ervaringsniveau krijg je een klimvaardigheidsbewijs. De kosten die de NKBV in rekening brengt voor een op een dergelijke manier aangevraagd klimvaardigheidsbewijs bedragen € 2,50. 

3) Volg een op maat gesneden opfriscursus bij een erkende NKBV sportkliminstructeur. De NKBV sportkliminstructeur kan vervolgens bij de NKBV (via MijnNKBV) een klimvaardigheidsbewijs voor jou aanvragen, waarbij de NKBV € 2,50 voor het klimvaardigheidsbewijs in rekening brengt. 

Ander pasje
In diverse Nederlandse klimhallen krijg je na het volgen van een klimcursus een ander 'klimvaardigheidsbewijs' dan het NKBV klimvaardigheidsbewijs. Met een dergelijk pasje of de aantekening kun je vervolgens in de (vestigingen van de) klimhal waar je de cursus hebt gevolgd terecht. Een dergelijk pasje of aantekening wordt echter niet in alle klimhallen erkend. 

Omzetten
Wanneer je het ander 'klimvaardigheidsbewijs' wilt omzetten naar een officieel NKBV klimvaardigheidsbewijs dan moet je contact opnemen met de klimhal of instructeur waar je de cursus hebt gevolgd. Ze kunnen vervolgens voor jou een officieel NKBV klimvaardigheidsbewijs aanvragen. Dit kan echter alleen als ze over een door de NKBV erkend sportkliminstructeur beschikken. Wanneer dit niet het geval is kunnen zij contact opnemen met opleidingen@nkbv.nl om na te gaan hoe ze een dergelijke status kunnen verkrijgen.

Nieuw pasje aanvragen
Als je jouw NKBV klimvaardigheidsbewijs kwijt bent dan kun je een nieuw pasje aanvragen door een mail te sturen naar klimvaardigheidsbewijzen@nkbv.nl te mailen.

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?