SPORTKLIMCURSUSSEN EN KLIMVAARDIGHEIDSBEWIJS

Sportklimmen is leuk en uitdagend! Wil je op een veilige manier leren klimmen en zekeren dan raadt de NKBV aan om een cursus te volgen. Met de klimcursussen van de NKBV leg je de basis om veilig te klimmen. Na het succesvol afleggen van een klimvaardigheidstoets aan het eind van de cursus krijg je het NKBV klimvaardigheidsbewijs. Met het klimvaardigheidsbewijs kun je aantonen dat je een kwalitatief goede cursus hebt doorlopen bij een door de NKBV erkende sportkliminstructeur.

Indoor en Outdoor

De NKBV heeft een systeem van klimcursussen voor het indoor en outdoor klimmen ontwikkeld met voor elke cursus een klimvaardigheidsbewijs. Er zijn cursussen voor indoor klimmen en voor outdoor rotsklimmen. Het systeem van cursussen is opgezet in samenwerking met de Vlaamse Klim- en Bergsport Federatie (KBF). 

De beginnende klimmer start met de indoor toprope cursus. Dit is de basis-cursus om te leren sportklimmen met touwen die al in de routes hangen (toprope). Wie verder wil gaan met de klimsport kan dat doen door de cursus indoor voorklimmen (zelf touw naar boven brengen) te volgen.

Het sportklimmen in de echte rots leer je in de basiscursus Outdoor Voorklimmen single pitch. Daarnaast zijn er de aanvullende cursussen multi-pitch, waarbij je sportklimroutes van meerdere lengtes leert klimmen, en trad (traditioneel klimmen), waarbij je routes leert klimmen met je eigen (mobiele) zekeringen. 
  • Indoor Toprope
  • Indoor Voorklimmen
  • Outdoor Voorklimmen (single pitch sportklimmen)
    • Multi-pitch sportklimmen (aanvullend op single pitch sportklimmen)

    • Trad klimmen (aanvullend op single pitch sportklimmen)

De structuur van de cursussen is zo dat in de elkaar opvolgende cursussen telkens nieuwe competenties aan bod komen. Competenties die bij een eerdere cursus aan bod zijn geweest worden bij een volgende cursus als bekend verondersteld. 

De modulaire opbouw van de Outdoor cursussen maakt het mogelijk dat cursussen ook gecombineerd aangeboden kunnen worden. Zo is het bijvoorbeeld als aanbieder van een cursus single pitch met multi-pitch te combineren. 

Lees meer over de inhoud, scope, leeftijdsgrenzen en te behandelen competenties van de NKBV klimcursussen

Waar kan ik een sportklimcursus volgen?

In Nederland kun je op veel plekken een klimcursus volgen die wordt afgesloten met een klimvaardigheidsbewijs. Dit kan ondermeer bij de bij de NKBV aangesloten verenigingen en regio's. Daarnaast worden in veel klimhallen cursussen met dezelfde inhoud als de NKBV cursussen gegeven. Al deze cursussen worden afgesloten met een klimvaardigheidsbewijs. Je kunt daarnaast terecht bij studenten klimclubs, diverse outdoor bedrijven en bij bepaalde onderwijsinstellingen. Hier vind je een overzicht van de aanbieders van sportklimcursussen.Verplicht of niet?
Voordat je in een Nederlandse klimhal zelfstandig kunt gaan klimmen moet je een beginnerscursus volgen. Ervaren zelfstandige klimmers die een voor hen nieuwe hal bezoeken zullen door die klimhal naar hun ervaring worden gevraagd voor ze zelfstandig mogen klimmen. De meeste Nederlandse klimhallen verlangen daarom dat je een bewijs kunt overleggen dat je minimaal een beginnerscursus hebt gevolgd. Met het klimvaardigsheidsbewijs van de NKBV kun op eenvoudige wijze aantonen dat je een kwalitatief goede cursus gevolgd hebt. In België is het zelfs wettelijk verplicht dat klimhallen nieuwe klanten om hun KBF klimvaardigheidsbewijs vragen. 

Je krijgt echter niet in iedere klimhal na het volgen van een cursus het officiële NKBV klimvaardigheidsbewijs. Er zijn namelijk diverse klimhal-specifieke 'klimvaardigheidsbewijzen' en een door de Branchevereniging Klimsport opgezette cursusstructuur met bijbehorende 'klimvaardigheidsbewijzen'. 

 

Klimvaardigheidsbewijs aanvragen voor ervaren klimmers
Ervaren klimmers die nog geen klimvaardigheisbewijs hebben kunnen, zonder opnieuw een beginnerscursus te hoeven volgen, in aanmerking komen voor een officieel NKBV klimwaardigheidsbewijs. Er zijn meerdere opties:

1) Je kennisniveau is helemaal op orde: Vraag aan een NKBV sportkliminstructeur (bijvoorbeeld via een klimhal) om te beoordelen wat jouw niveau is en voor welk klimvaardigheidsbewijs je in aanmerking komt. De NKBV sportkliminstructeur kan vervolgens bij de NKBV (via MijnNKBV) een klimvaardigheidsbewijs voor jou aanvragen. De kosten die de NKBV in rekening brengt voor een op een dergelijke manier aangevraagd klimvaardigheidsbewijs bedragen € 2,50. 

2) Je laaste keer klimmen was alweer enige tijd geleden/je hebt behoefte aan een update: Volg een voor jou op maat gesneden opfriscursus bij een erkende NKBV sportkliminstructeur. De NKBV sportkliminstructeur kan vervolgens bij de NKBV (via MijnNKBV) een klimvaardigheidsbewijs voor jou aanvragen, waarbij de NKBV € 2,50 voor het klimvaardigheidsbewijs in rekening brengt. 

3) Beschik je over een buitenlands klimvaardigheidsbewijs en heb je een goede reden waarom je dit niet via één van beide bovenstaande opties kunt omzetten naar een Nederlands Klimvaardigheidsbewijs? Stuur dan een mail met foto van je buitenlandse klimvaardigheidsbewijs + een korte omschrijving van de cursusinhoud + een omschrijving van je ervaringsniveau naar opleidingen@nkbv.nl. Na een beoordeling kun je in aanmerking komen voor een klimvaardigheidsbewijs. De kosten die de NKBV in rekening brengt voor een op een dergelijke manier aangevraagd klimvaardigheidsbewijs bedragen € 25,-. 

Ander pasje
In diverse Nederlandse klimhallen krijg je na het volgen van een klimcursus een ander 'klimvaardigheidsbewijs' dan het NKBV klimvaardigheidsbewijs. Met een dergelijk pasje of de aantekening kun je vervolgens in de (vestigingen van de) klimhal waar je de cursus hebt gevolgd terecht. Een dergelijk pasje of aantekening wordt echter niet in alle klimhallen erkend. 

Omzetten
Wanneer je het ander 'klimvaardigheidsbewijs' wilt omzetten naar een officieel NKBV klimvaardigheidsbewijs dan moet je contact opnemen met de klimhal of instructeur waar je de cursus hebt gevolgd. Ze kunnen vervolgens voor jou een officieel NKBV klimvaardigheidsbewijs aanvragen. Dit kan echter alleen als ze over een door de NKBV erkend sportkliminstructeur beschikken. Wanneer dit niet het geval is kunnen zij contact opnemen met opleidingen@nkbv.nl om na te gaan hoe ze een dergelijke status kunnen verkrijgen.


Nieuw pasje aanvragen
Als je jouw NKBV klimvaardigheidsbewijs kwijt bent dan kun je een nieuw pasje aanvragen door een mail te sturen naar klimvaardigheidsbewijzen@nkbv.nl te mailen.

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?