Toelichting selectie Nederlands Team Sportklimmen 2018

12 Januari 2018 16:59:06

Afgelopen week maakte de NKBV haar nieuwe selectie van het Nederlands Team Sportklimmen bekend voor 2018. Als aanvulling op deze bekendmaking, het uitzendbeleid en het selectiebeleid, geven we hieronder een nadere motivatie.

Focus
De NKBV wil internationaal aansprekende resultaten. Daarom investeren we fors in topsport. De focus ligt hierbij op het investeren in jeugdklimmers, zodat deze zich kunnen ontwikkelen naar dat topsportniveau. De top bij de senioren in Nederland er smal, waardoor we ervoor kiezen om bij de basis te starten. We hechten uiteraard veel waarde aan de senioren die op dit moment en in de afgelopen jaren internationaal goede resultaten hebben neergezet.

Het selectie- en uitzendbeleid, dat de NKBV heeft opgesteld in samenwerking met lokale selectietrainers, doet recht aan deze focus. Zo krijgen alle leden van het Nederlands Team de kans om deel te nemen aan internationale wedstrijden. Daarnaast creëren we extra mogelijkheden voor klimmers die internationaal goede prestaties neerzetten, zoals een top-10 of podiumplaats.

De focus op jeugdklimmers heeft in het afgelopen jaar geresulteerd in mooie prestaties. Ontwikkeling heeft echter tijd nodig. Daarnaast is de bond afhankelijk van welke talenten er instromen bij de jeugd. Dat er in de komende jaren jeugd doorstroomt naar de senioren, is zeer waarschijnlijk.

Selectie en eisen
Selectiecriteria en -eisen verschillen voor jeugd en senioren. Over het algemeen kunnen we zeggen dat we selecteren op basis van prestatieperspectief, waarbij het uitgangspunt is dat een klimmer op termijn bij de senioren kan aanhaken bij de top 20 en bij voorkeur kan doorgroeien naar deelname aan internationale finales.

Die inschatting wordt gebaseerd op verschillende kwaliteiten (technisch, tactisch, fysiek en mentaal) en de internationale wedstrijdresultaten waar deze kwaliteiten zich in vertalen. Hoe ouder klimmers worden, hoe meer die resultaten iets zeggen over de mogelijke aansluiting die een klimmer kan gaan vinden bij de internationale (sub)top.

Voor jonge klimmers organiseren we ieder jaar een proefperiode. Daarin kijken we naar motorische kwaliteiten, zelfreflectief vermogen en het niveau van de klimmer. Vanuit wetenschappelijk onderzoek naar talentontwikkeling blijkt dat topatleten op jongere leeftijd significant meer motorisch talent en zelfreflectief vermogen hadden dan hun leeftijdgenoten die zich niet ontwikkelden naar internationaal niveau. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat klimmers internationaal direct ook jeugdwedstrijden kunnen gaan klimmen. Als hun niveau nog onvoldoende is, dan selecteren we die klimmers (nog) niet.

Klimmers die nationaal aansprekende resultaten laten zien, zoals jeugd-A klimmers die goede resultaten neerzetten bij de senioren, nodigen we eveneens uit voor een proefperiode.

Bij de senioren kijken we naar internationale resultaten. Zij-instroom is daar uiteraard ook mogelijk. Daarvoor beoordelen we in een aantal trainingen en op nationale wedstrijden de kwaliteiten van de klimmer en het prestatieperspectief dat daaruit blijkt.

Junioren naar senioren
De (sub)top, waarbij een junior zou moeten aanhanken noemen we de A- en B-selectie (zie uitzendbeleid 2018). Een klimmer vindt niet altijd als junior al aansluiting bij de senioren (sub)top. Vooral de heren hebben vaak iets langer, een jaar of 3, nodig om die aansluiting te vinden. Om die reden hebben we ook een C-selectie, zodat deze klimmer zich kan ontwikkelen.

Als NKBV maken we, op basis van de ontwikkeling die de klimmer heeft laten zien en de internationale jeugdresultaten (en de ontwikkeling daarin), een inschatting of deze klimmer binnen drie jaar aansluiting zal vinden bij de internationale (sub)top. Wanneer we dat niet waarschijnlijk achten, wordt deze klimmer niet geselecteerd. Ook hierbij wordt gekeken naar het hele pakket van kwaliteiten. Een klimmer kan ongelofelijk motorisch talent hebben, heel sterk scoren in zelfregulerend vermogen en hard werken om de top te bereiken, of heel erg sterk zijn. Een klimmer die al deze kwaliteiten laat zien, heeft de potentie om de (sub)top te bereiken en zijn/haar klimniveau te laten stijgen naar internationaal senioren.

De reden dat we naar zelfregulerend vermogen kijken is omdat alle klimmers naast hun topsportcarrière ook een studie volgen. Deze combinatie vraagt veel discipline en een goede planning, zodat je je steady kunt ontwikkelen als student en topklimmer.

Vormbehoud en blessures
Een atleet als Nicky de Leeuw heeft een lange tijd op hoog niveau gepresteerd voor Nederland. Zijn focus is gaandeweg verschoven van topsport naar werk. Daarom is in 2016 met hem een uitstroomtraject afgesproken. Dit jaar is zijn laatste jaar in de selectie van het Nederlands Team Sportklimmen, onder voorbehoud. Aangezien hij vorig jaar geen internationale wedstrijden heeft geklommen, moet hij namelijk eerst vormbehoud aantonen. Is dit voldoende, dan mag hij op eigen kosten dit jaar deelnemen aan zijn laatste internationale wedstrijd, het WK in Innsbruck.

Vormbehoud moet ook worden aangetoond door klimmers die langdurig geblesseerd zijn geweest. Afspraken die hierover worden gemaakt, zijn gepubliceerd in het uitzendbeleid.

Wanneer mogelijk wordt vormbehoud aangetoond op de eerste internationale wedstrijd waar de klimmer aan deelneemt. Alleen een A-selectie klimmer kan op kosten van de NKBV naar wedstrijden buiten Europa. Het aantonen van vormbehoud gebeurt daarom in Europa, tijdens een wedstrijd waar een representatief en groot deelnemersveld is.

Nederlandse competitie
Nederlandse wedstrijden zijn, gezien hoe smal de top is, minder geschikt voor het doel van aantonen van vormbehoud op internationaal niveau. Dat betekent niet dat er geen waarde wordt gehecht aan de NK's en de nationale competitie. Deze dienen namelijk als doel de beste klimmers van Nederland samen te brengen en tegen elkaar te laten strijden. Klimmers in de selectie nemen, in overeenstemming met hun contract, deel aan deze wedstrijden. Daarbij houden we altijd rekening met de persoonlijke situatie van de klimmer, werk, studie, blessures en internationale wedstrijden.

Huidige selectie
Het samenstellen van een nieuwe selectie is altijd een grote uitdaging, waarbij met erorm veel factoren wordt rekening gehouden. We zijn heel trots en blij met de nieuwe aanwinsten en de opnieuw geselecteerden in onze huidige selectie en gaan er een heel mooi jaar van maken.

Terug naar het overzicht
Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?