Vergadering van Afgevaardigden

Vindt plaats op:
16 juni 2018

De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) is het hoogste orgaan van de NKBV. De leden van de VvA , zogenaamde afgevaardigden, vertegenwoordigen alle leden die lid zijn van de vereniging. De VvA is het bestuurlijk “hart” van de NKBV. Afgevaardigden worden geïnformeerd over projecten en andere lopende zaken en worden gevraagd om oordeelsvorming hierover tijdens de bijeenkomsten die twee keer per jaar worden georganiseerd. 

Uiteindelijk is de VvA  collectief verantwoordelijk voor de besluitvorming over  o.a. het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de jaarrekening, begroting, bestuurs- en commissieverkiezingen, statuten en eventuele andere voorstellen die worden ingebracht. 
Jaarlijks worden tenminste twee vergaderingen gehouden, in juni en november. 
Afgevaardigden worden benoemd voor een periode van een kalenderjaar, met een maximum van drie jaar. De benoeming vindt plaats in de regio- of sectievergadering.

Terug naar het overzicht
Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?